Jeugdbeschermingstafel

Gesprek over eventueel onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
Zijn er ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een kind? Bestaan deze zorgen al langer en nemen ze met de hulp die ouder(s) of verzorger(s) krijgen en geven niet af? Dan kan een betrokken hulpverlener een melding doen bij de Jeugdbeschermingstafel. 

Aan de Jeugdbeschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen (12+) een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Toetsing beëindiging OTS (ondertoezichtstelling)
De Jeugdbeschermingstafel komt ook bij elkaar om te toetsen of een ondertoezichtstelling beëindigd kan worden.