Regionaal Expertteam (RET)

Het Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd.