Terug

Informatie voor ouders

Soms lukt het niet om de juiste zorg te krijgen voor een kind of jongere. Om tot een oplossing te komen is er het Regionaal Expertteam (RET). Het RET is een overleg met experts van verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van dit team is dat elk kind op korte termijn passende hulp krijgt, ook als de zorgvraag complex is.

Wij gaan met u en de jeugdzorgaanbieders in gesprek. Samen bekijken en bespreken we wat er nodig is voor een oplossing.

Belangrijke punten voor het gesprek:

 • Mag ik iemand meenemen?
  Ja, altijd. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn of een onafhankelijke cli├źntondersteuner. Dit mag ook een bekende van u zijn die u ondersteunt bij het gesprek.
 • Neem ik deel aan het gesprek (mag ik zelf iets zeggen)?Zeker, uw vragen en inbreng zijn erg belangrijk! We horen u graag.
 • Moet ik me voorbereiden?
  U kunt dit gesprek voorbereiden met de hulpverlener die de aanvraag voor het RET heeft gedaan als u dat prettig vindt. Het is niet noodzakelijk.
 • Hoe lang duurt het gesprek?
  Het gesprek duurt ongeveer een uur.
 • Hoe zit het met privacy en gegevens?
  In deze brief leest u hoe wij omgaan met gegevens. 
 • Is het een bindend advies?
  We noemen het een zwaarwegend advies. Voor zorgaanbieders betekent dit dat ze dit advies moeten overnemen. U hoeft als ouder/ voogd het advies niet over te nemen. De bedoeling van het gesprek is natuurlijk wel om een advies te geven waar u het als ouder/voogd het mee eens bent.