Huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke taak voor gemeenten. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op. In onze regio (Gelderland-Zuid) werken 15 gemeenten samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (2021-2024). 

Een aantal belangrijke punten uit onze aanpak vindt u hieronder. 

Expertise Lokale teams

Afgelopen jaar zijn lokale teams getraind in de methodiek Samen werken aan veiligheid

Leerbijeenkomsten

Als netwerk organiseren we leerbijeenkomsten voor de lokale teams. Daarin bespreken we de samenwerking en afspraken met samenwerkingspartners aan de hand van casuïstiek. Deze bijeenkomsten bieden ook ruimte voor verdieping op bepaalde thema’s, denk aan eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling etc.

Helpende data

Met helpende data hebben hulpverleners en beleidsmedewerkers beter zicht op de problematiek en risicofactoren bij huishoudens in hun werkgebied. Dat zorgt voor betere signalering en het inzetten van risico-gestuurde zorg. Ook helpt het bij het stoppen van acuut geweld en het inzetten van herstelgerichte zorg. Vragen daarbij zijn:

  • Doen we wat nodig is?
  • Zijn de effecten zichtbaar/meetbaar?
  • Direct helpend voor de professional en huishouden/bewoners?

Preventie en vroeg signalering

Er is aandacht voor complexe scheidingen. In Nijmegen komt een REPS (Regionaal Expertise Project complexe Scheidingen), in Rivierenland hebben de gemeenten eigen initiatieven opgepakt rondom scheidingen. 

Onderwijs is een opgave voor de komende periode. We gaan ophalen wat er al gebeurt en onderzoeken wat er nodig is om meer bewustwording te creëren.

Samenwerken met veiligheidspartners

Er is veel aandacht voor een beter werkende en eenvoudigere jeugdbescherming, denk aan de hervormingsagenda en het toekomstscenario. In Gelderland-Zuid zijn er 2 toekomsttuinen (Samen verder veiligheidsteam Dukenburg en Zaltbommel). Vanuit de toekomsttuinen staan verschillende onderwerpen op het programma in de vorm van ontwikkeltafels gepland.

Hiermee willen we het volgende realiseren binnen de hele regio:

  1. Zorgen voor bewustwording en draagvlak voor de veranderingen.
  2. Zorgen voor kritische reflectie en aanvullingen op de leerervaringen van de veiligheidsteams en de tussentijdse resultaten daarvan.
  3. Zorgen dat veranderingen zo effectief mogelijk kunnen worden overgenomen en doorgevoerd bij de andere gemeenten en de moederorganisaties.