Huiselijk geweld en kindermishandeling

De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke taak voor gemeenten. Eens per vier jaar stellen de regiogemeenten samen een aanpak op. In onze regio (Gelderland-Zuid) werken 15 gemeenten samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (2021-2024). 

Een aantal belangrijke punten uit onze aanpak vindt u hieronder. 

 

Expertise Lokale teams

Afgelopen jaar zijn lokale teams getraind in de methodiek Samen werken aan veiligheid. De planning is dat iedereen aan het eind van dit jaar getraind is.

Leerbijeenkomsten

Er worden leerbijeenkomsten georganiseerd voor de lokale teams waarin met samenwerkingspartners door middel van casuïstiek de samenwerking (afspraken) besproken word(t)en. Deze bijeenkomsten bieden ook ruimte voor verdieping op bepaalde thema’s, denk aan eer gerelateerd geweld en ouderenmishandeling etc.

Helpende data

Helpende data zorgt voor betere signalering en het inzetten van risico-gestuurde zorg en het stoppen van acuut geweld en het inzetten van herstelgerichte zorg, doordat hulpverleners en beleidsmedewerkers beter zicht hebben op de problematiek en risicofactoren bij huishoudens in hun werkgebied.

  • Doen we wat nodig is?
  • Zijn de effecten zichtbaar/meetbaar?
  • Direct helpend voor de professional en huishouden/bewoners

Preventie en vroeg signalering

Er is aandacht voor complexe scheidingen. In Nijmegen komt een REPS (Regionaal Expertise Project complexe Scheidingen), in Rivierenland hebben de gemeenten eigen initiatieven opgepakt rondom scheidingen. 
Onderwijs is een opgave voor de komende periode. Ophalen wat er al gebeurt en onderzoeken wat er nodig is om meer bewustwording te creëren staan op het programma.

Samenwerken met veiligheidspartners

Er is veel aandacht voor een beter werkende en eenvoudigere jeugdbescherming, denk aan de hervormingsagenda en het toekomstscenario. In Gelderland-Zuid zijn er 2 toekomsttuinen (Samen verder veiligheidsteam Dukenburg en Zaltbommel). Vanuit de proeftuinen staan er verschillende onderwerpen op het programma in de vorm van ontwikkeltafels gepland.
Hiermee willen we het volgende realiseren binnen de hele regio:
1. Zorgen voor bewustwording en draagvlak voor de veranderingen.
2. Zorgen voor kritische reflectie en aanvullingen op de leerervaringen van de veiligheidsteams en de tussentijdse resultaten daarvan.
3. Zorgen dat veranderingen zo effectief mogelijk kunnen worden overgenomen en doorgevoerd bij de andere gemeenten en de moederorganisaties.