Terug

Informatie voor jeugdhulpverleners

Het RET richt zich op complexe casussen waarin behoefte is aan passende hulp. Een casus kan aangemeld worden, zodat je gebruik kan maken van de expertise van het RET. De experts denken met je mee zodat we samen komen tot een passende oplossing. Hierbij is het doel om nog beter en sneller passende oplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Het RET bestaat uit vaste deelnemers, die elke 2 weken bij elkaar komen op de oneven dinsdag. Voor iedere bijeenkomst van het RET kunnen ook deelnemers vanuit de flexibele schil en casus-specifieke partijen worden uitgenodigd.

Aanmelden

U kunt op elk moment een casus aanmelden. De voorzitter van het RET doet dan een eerste screening om te kijken of de casus op de juiste plek is beland. Afhankelijk van de vraag en inhoud wordt de casus geagendeerd voor het eerstvolgende beschikbare RET-overleg.

In deze brief leest u meer over de landelijke monitor waar we aan meedoen. 

Aanmeldformulier

De deadline voor het aanmelden van een casus via het aanmeldformulier is een week voorafgaand aan het RET-overleg en kan middels een digitale aanmelding via dit aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar ret@regiorivierenland.nl. Doe dit altijd via een beveiligde mail (Zorgmail, ZIVVER, etc.).

Aanmeldformulier

Tussentijds contact

Het is mogelijk om tussentijds met het RET contact op te nemen. De voorzitter Jantien Jongepier is beschikbaar om samen na te denken over een casus. Je kunt een e-mail sturen naar ret@regiorivierenland.nl of bellen met de voorzitter via het nummer: 06-24080211.

Het RET heeft 4 functies:

1. Consultatie en advies
Zowel een professional als een ouder of kind kunnen het expertteam om advies vragen rondom een complexe zorgvraag.
2. Procesregie voeren en oplossingen zoeken voor complexe, vastgelopen casuïstiek
Het expertteam kan complexe zorgvragen die zijn vastgelopen op de inhoud (niemand weet wat de oplossing is) of op de onderlinge samenwerking weer lostrekken.
3. Signalering en adviseren
Het expertteam maakt periodiek een analyse van de aangedragen en opgepakte complexe zorgvragen. Deze rapportage gaat in op gesignaleerde ontwikkelingen en knelpunten. De ontwikkelingen en knelpunten worden voorzien van een advies.
4. Leren van complexe zorgvragen
De opgepakte complexe zorgvragen evalueren we met enige regelmaat. Deze evaluaties zijn gericht op het bespreken van zowel de samenwerking als de inhoudelijke knelpunten/oplossingen. De uitkomsten van deze evaluaties vertalen we vervolgens naar adviezen richting de moederorganisatie van de betrokken melders en hulpverleners.

Praktische informatie en contact

Het overleg duurt ongeveer een uur en vindt eens in de 2 weken op de oneven dinsdagmiddag plaats op het kantoor van Regio Rivierenland in Tiel. Bij vragen over het RET kunt u contact opnemen met de secretaris via ret@regiorivierenland.nl.