Zorginkoop

Om de zorg binnen het sociaal domein regionaal beschikbaar te maken, voert Regio Rivierenland leveranciersmanagement uit op de contractering van Zorginkoop. Dit doen wij voor de samenwerkende gemeenten in Rivierenland.

Team Wmo Jeugd neemt deel aan bovenregionale overleggen rondom de landelijke ontwikkeling en monitoring van de Jeugdwet en de Wmo-zorg.