Terug

Toetsing voor beëindiging OTS

Een ondertoezichtstelling (OTS) is tijdelijk: deze duurt maximaal 12 maanden. Daarna kan de jeugdbeschermer aangeven dat hij vindt dat er geen gedwongen hulp meer nodig is, of een verlenging aanvragen. 

Als de jeugdbeschermer aangeeft dat de OTS beëindigd kan worden, dient hij daarvoor een verzoek in. Dit verzoek wordt door de Raad voor de Kinderbescherming getoetst aan de Beschermingstafel.

Doordat de toetsingen plaatsvinden aan de Beschermingstafel, wordt de afronding van het gedwongen kader in gezamenlijkheid met elkaar besproken. Een toetsing duurt ongeveer een uur, en naast de voorzitter en de Raad voor de Kinderbescherming worden de betrokken jeugdbeschermer, ouders en jeugdigen van 12 jaar en ouder, de betreffende gemeente en eventuele betrokken hulpverlening uitgenodigd om deel te nemen.