Terug

Praktische info voor jeugdhulpverleners

Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van kind(eren), kunt u zich richten tot de Jeugdbeschermingstafel. U kunt daarvoor een Verzoek tot Bespreking indienen.

Aan de Beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Daarnaast heeft de Jeugdbeschermingstafel nog een andere taak, namelijk de toetsing voor de beëindiging van de Ondertoezichtstelling (OTS). 

Wie kan een Verzoek tot Bespreking indienen?

  • Een consulent van het wijkteam
  • Een leerplichtambtenaar
  • Een jeugdbeschermer
  • Veilig Thuis
Voordat u een VTB bij ons indient, stuurt u de ouders een kopie en bespreekt u de inhoud mondeling met hen.

Aandachtspunten VTB

  • Bijlages worden niet gelezen, dus neem alle belangrijke informatie (ook de reactie van ouders) in het VTB op.
  • Alle betrokkenen worden per e-mail uitgenodigd. Wij sturen ook ouders en kinderen een uitnodigingsbrief per mail.
  • Als het verzoek over meerdere kinderen in hetzelfde gezin gaat, vermeld dan alle kinderen op het VTB formulier.

Praktische informatie

De Beschermingstafel vindt plaats in het gemeentehuis West Maas en Waal in Beneden Leeuwen. Bij vragen over de Beschermingstafel kunt u contact opnemen met de secretaris via secretariaat@btrivierenland.nl of 0344 638515. 

Toetsing beëindiging Ondertoezichtstelling

Het verzoek vanuit de Jeugdbescherming om een ondertoezichtstelling niet te verlengen, wordt sinds 2020 door de Raad voor de Kinderbescherming getoetst aan de Beschermingstafel. Om de toetsing te kunnen inplannen moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

  • Formulier verzoek einde OTS
  • Evaluatie van de OTS / afsluitrapportage
  • Brief met officiële beslissing niet verlengen OTS