Terug

Jeugdwet

Jeugdzorg is via de Jeugdwet belegd bij gemeenten. Zij hebben de verantwoordelijkheid hun beleid te richten op een aantal uitgangspunten en taken. Het is aan de gemeente om te bepalen welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp een individuele voorziening is.

De samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben deze vorm van ondersteuning gezamenlijk ingekocht.  Een aanvraag verloopt via de lokale toegang van de gemeenten.

Documenten voor zorgaanbieders Aanbestedingsproces Jeugdwet