Terug

Aanbesteden

Met en namens de gemeenten kopen wij zorg in voor onze regio, veelal via aanbestedingen. Aanbestedingen op de zorgcontractering verlopen via het aanbestedingsplatform Mercell Source to Contract. Momenteel zijn er geen actieve inkooptrajecten gepubliceerd.

Actief ingekochte zorg middels aanbesteding;

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet 2015
  • Gecertificeerde Instellingen¬†