Terug

Consultatie en advies

Soms is extra expertise nodig om de casus en mogelijke oplossingen goed te beoordelen. Middels consultatie en advies kan een zorgaanbieder vanuit specifieke deskundigheid meekijken bij een complex vraagstuk. Het gebiedsteam van de gemeente vraagt een zorgaanbieder om gericht mee te kijken of vraagt de aanbieder aan te schuiven bij een casusoverleg. Een aanvraag verloopt via de lokale toegang van de gemeenten.

Documenten voor zorgaanbieders Aanbesteding bij Consultatie en advies