Terug

Ambulante spoedhulp

Wanneer er sprake is van een crisissituatie kan middels ambulante Spoedhulp de problematiek verkent worden al dan niet in combinatie met toeleiding naar aanvullende (intensieve) hulpverlening. Er kan een beroep worden gedaan op de crisisdienst/acute dienst ggz van de leden van GGZ Nederland. Een aanvraag verloopt via de lokale toegang van de gemeenten.

Documenten voor zorgaanbieders Aanbesteding Ambulante spoedhulp