Terug

Crisiszorg Jeugd

Een hulpvraag om zorg of ondersteuning waarvoor iemand op zeer korte termijn hulp nodig heeft valt onder crisiszorg, ofwel crisisopvang of spoedzorg. Het gaat om situaties waarin iemand, als gevolg van een onverwachte en voor de cliënt ingrijpende gebeurtenis, niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen en [of] waar onmiddellijke verlening van zorg noodzakelijk is.

De crisisdienst is altijd bereikbaar, zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Voor Rivierenland verzorgt Pro Persona de crisisdienst. Bij voorkeur wordt de cliënt thuis behandeld. Alleen indien strikt noodzakelijk is opname ook mogelijk. Meer informatie is te vinden op de website van Pro Persona.

Pro Persona