Terug

Samenwerking op regionaal beleid

Het beleid voor jeugdzorg en Wmo zorg wordt steeds meer vormgegeven binnen regionale samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen samenwerken om de zorg beter af te stemmen op de behoeften van de cliënten.

De verantwoordelijkheid voor het maken van beleid op het gebied van de Wmo en Jeugdwet ligt bij de afzonderlijke gemeenten. In Rivierenland kiezen gemeenten er steeds vaker voor om samen op te trekken. Dat doen ze met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en andere betrokken partijen. De samenwerking op het gebied van beleid is vastgelegd in samenwerkingsafspraken. Team Wmo Jeugd levert op verzoek van de gemeenten een bijdrage aan dit beleid.

Het beleid voor Wmo en jeugdhulp in Rivierenland is erop gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, efficiënter te werken en kosten te besparen. Door gezamenlijk op te trekken en de zorg beter af te stemmen, worden cliënten voorzien van de passende hulp die zij nodig hebben.

Hiervoor zijn regionale uitgangspunten geformuleerd die passen bij de gemeentelijke kaders. Die uitgangspunten zijn de basis van de gezamenlijke inkoopstrategie Wmo2015 en Jeugdwet. 

Gezamenlijke inkoopstrategie

 

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Wij werken samen in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Zie voor meer informatie hun website. 

Website Gelderse Verbeteragenda

Hervormingsagenda Jeugd

Wij werken volgens de richtlijnen van de Hervormingsagenda Jeugd. 

Hervormingsagenda Jeugd