Nieuwsoverzicht

Samen voor hoog intensieve zorg

2 oktober 2023

Afgelopen vrijdag bekrachtigen vertegenwoordigers van 10 jeugdhulpregio’s dat zij gezamenlijk zorgdragen voor beschikbaarheidsbekostiging van klinische plekken. Deze plekken zijn bestemd voor kinderen en jongeren met acute psychiatrische problematiek.

Gezamenlijke bekostiging is belangrijk om deze zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. In de afgelopen tien jaar is het aantal klinische plekken in de regio’s fors afgebouwd en vervangen door intensieve thuisbehandeling. Desondanks blijft een minimaal aantal bedden nodig om kinderen en jongeren een veilige behandelsetting te bieden bij crisissituaties.

Over provinciegrenzen heen

Nog niet eerder werd er door zoveel regio’s samengewerkt rondom de hoog intensieve zorg. Het is uniek en erg waardevol dat er samen – over provinciegrenzen heen - zorg wordt gedragen voor de bekostiging van de acute bedden.

De bijeenkomst had plaats op de locatie Zwolle van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier bevindt zich een van de High & Intensive Cares waar kinderen en jongeren uit de jeugdhulpregio’s terecht kunnen bij een crisissituatie. Uitgangspunt is thuisbehandeling, maar wanneer het thuis echt niet meer gaat kunnen zij kortdurend worden opgenomen op de HIC. Vaak gaat één van de ouders mee met het kind. Zodra het weer kan, wordt de behandeling thuis voortgezet (Intensive Home Treatment).

De High & Intensive Care (HIC) in Zwolle is op 1 maart jongstleden geopend. Karakter beschikt tevens over een HIC in Nijmegen en Ede.

De betrokken jeugdhulpregio's zijn: 

Achterhoek, Centraal Gelderland, Food Valley, Noord Veluwe, Twente
Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Midden IJssel/Oost Veluwe Noordoost Brabant, IJsselland