Terug

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat inwoners zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Als een inwoner niet voldoende zelfredzaam is om dat op eigen kracht te doen, kan er via de Wmo ondersteuning worden geboden. De samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben deze vorm van ondersteuning gezamenlijk ingekocht.

Aanbestedingsproces Documenten Wmo voor zorgaanbieders

 

Externe info over Wmo

Via de site van de Rijksoverheid vindt u de laatste informatie over Wmo.