Terug

Landelijk Transitie Arrangement

Om er zeker van te zijn dat er zorgvoorziening is vanuit een uitzonderlijk aanbod is met een aantal aanbieders afspraken gemaakt. Middels het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is de contractbasis voor deze zorg geborgd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze afspraken bindend voor heel Nederland gemaakt. 

Meer informatie LTA