Terug

Huishoudelijke hulp

Eén van de terreinen die bepalend is om zelfstandig te blijven wonen, is het kunnen uitvoeren van huishoudelijke taken. Als dat (tijdelijk) niet lukt, kan er huishoudelijke ondersteuning worden aangevraagd via de lokale toegang van de gemeente. Dit kan op grond van de Wmo. De samenwerkende gemeenten in  Rivierenland hebben deze vorm van ondersteuning gezamenlijk ingekocht. 

Documenten voor zorgaanbieders Aanbestedingsproces Huishoudelijke hulp