Terug

Leveranciers-management

Eén van de kerntaken van Team Wmo/Jeugd is het leveranciersmanagement. Met zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt over de kwaliteit, tarieven en andere voorwaarden van de zorg. Onze leveranciersmanagers bewaken die afspraken samen met de zorgaanbieders. Ook houden zij zicht op gebruik van en de uitgaven aan zorg en ondersteuning in Rivierenland. 

Zo kunnen wij de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verder verbeteren. We willen dat onze inwoners zo passende zorg binnen de gemeentelijke budgetten en een duurzaam zorglandschap krijgen. 

Onze leveranciersmanagers