Nieuwsoverzicht

Verantwoordingsproces 2023 van start

7 december 2023

Zorgaanbieders moeten zich jaarlijks aan de gemeenten verantwoorden voor de zorg die zij leveren. Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten.

Dit geldt voor elke zorgaanbieder die een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één van zes samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland.

De zes gemeenten zijn Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. De gemeenten hanteren de meest recente versie van het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet voor de verantwoording en de controle van deze zorg.

Meer informatie voor zorgaanbieders vindt u op deze webpagina. 
Uiteraard houden we alle zorgaanbieders ook per mail op de hoogte.