Nieuwsoverzicht

Nieuw contractjaar

11 december 2023

De aanbesteding Inkoop Wmo Jeugd 2023 is afgerond en de  contractering voor deze nieuwe is per 01-07-2023 actief. Met ingang van het contractjaar 2024 wordt ook deze inkoop geïndexeerd.

Onderstaand kunt u een toelichting op de verschillende indexeringsmethodieken lezen bij de Inkoop Wmo-Jeugd. 

Voor de overige contractering, Huishoudelijke Ondersteuning, Gecertificeerde Instellingen en Specialistische/Spoedeisende Jeugdzorg zijn de indexaties nog niet vastgesteld.

Toelichting op de indexering: Inkoop Wmo Jeugd 2023-2026


Conform de overeenkomst maatwerkdiensten Wmo 2015 en/of Jeugdwet (per 1 juli 2023) indexeren we de producttarieven per 1 januari 2024.

Uitgangspunt hierbij is de voorlopige OVA en CPI (in de verhouding 90% OVA en 10% CPI voor ambulante producten en in de verhouding 80% OVA en 20% CPI voor de verblijfsproducten). Deze percentages van dit jaar en voorgaande jaren kunt hier vinden: Prijsindexcijfers | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Op deze voorlopige OVA /CPI voor 2024 wordt correctie op de indexering van het voorgaande jaar toegepast. Dat wil zeggen dat het verschil tussen de voorlopige OVA/CPI van 2023 en de definitieve OVA/ CPI 2023 bij de OVA/CPI 2024 wordt opgeteld.

Het indexatiepercentage voor Ambulante producten komt daarmee uit op: 6,30% (90% OVA/ 10% CPI)

Het indexatiepercentage voor verblijfsproducten komt daarmee uit op: 6,10%  (80% OVA/ 20% CPI)

In onderstaande link een leeswijzer hoe het indexatie percentage voor ambulante producten tot stand is gekomen. Dat is hetzelfde voor de verblijfsproducten maar dan met de verhouding 80% OVA en 20% CPI.

231018-definitieve-indexatie-2023-leeswijzer.pdf (vng.nl)

Toelichting op de indexering: Inkoop Wmo Jeugd 2019-2021/2022&2023

Vanwege de overgangsfase tot 30 juni 2024 indexeren we ook de producttarieven voor de overeenkomst maatwerkdiensten Wmo 2015 en/of Jeugdwet (2019-2021/2022&2023) per 1 januari 2024.

Conform de afgelopen jaren is het uitgangspunt hierbij het voorlopige OVA indexatiepercentage als definitieve percentage.

Voor 2024 komt het indexatiepercentage uit op: 4,94%

Het percentage voor 2024 en voorgaande jaren kunt hier vinden: www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

Afronding
Het indexeren van tarieven zal niet automatisch leiden tot nieuwe tarieven die deelbaar zijn door 60. Voor die producten waarvoor dat wel van belang is, doorlopen wij de volgende stappen:

Stap 1: Geldend uurtarief wordt geïndexeerd met voorlopige (is gelijk definitieve) index.

Stap 2: geïndexeerd uurtarief wordt teruggerekend naar minutentarief.

Stap 3: het minutentarief wordt afgerond tot twee decimalen achter de komma waarbij derde decimaal onder 0,5 naar beneden en derde decimaal vanaf 0,5 naar boven wordt afgerond.

Als laatste is het goed om te vermelden dat als startpunt voor de indexering het niet-afgeronde tarief wordt genomen (zoals berekend in stap 1).