Nieuwsoverzicht

Kennisbank huiselijk geweld

12 juni 2024
(Vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld? Welke stappen neem je als professional? Wie kan jou ondersteunen? Welke tools/kennis is er al? In de kennisbank Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verzamelen we antwoorden op al dit soort vragen. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een groot persoonlijk en maatschappelijk probleem en complex om te doorbreken. Dat kan alleen als we goed samenwerken. 

De vijftien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid werken daarom samen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Jantien Jongepier is vanuit Regio Rivierenland betrokken. 

Het dynamische document is voor en door alle 15 regio's gemaakt. Het ondersteunt ons in het samen optrekken tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Want elk geval is er één te veel.