Nieuwsoverzicht

Eindevaluatie resultaten aanpak kwetsbare jongeren (transformatiefonds)

21 februari 2022

In 2018 ontving Regio Rivierenland ruim 1,6 miljoen euro van het Transformatiefonds om het plan ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ uit te voeren. In onze visuele eindevaluatie ziet u wat er de afgelopen jaren is gedaan en wat dat heeft opgeleverd.

Uitgangspunt van het plan was om verder te normaliseren en ervoor te zorgen dat de jongere op tijd de juiste hulp krijgt. Veel nadruk lag op het versterken van de eigen kracht van de jongere, zijn gezin en sociale omgeving.

Het Transformatieplan bestond uit drie onderdelen:

  • Toekomstgericht werken
  • Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs
  • Actietafel

Een aantal projecten loopt door in 2022.Publicatiedatum: 21 februari 2022